TOIMINTA-ALUE JA ASIAKASJAKAUMA


Julkisia rakennuttajia ovat etupäässä kunnat, kaupungit ja seurakuntayhtymät sekä muut julkiset yhteisöt ympäri Suomea.

Liikerakentamisen tilaajina ovat enimmäkseen toimitilojen rakennuttajainvestorit ja vakuutusyhtiöt niin Suomessa kuin ulkomailla.

Teollisuusrakentamisen tilaajina ovat eri toimialojen investorit ja näistä hankkeista pääosa on ulkomailla.

Erikoistilojen kuten IT-tilojen sekä vaativien turvaluokiteltujen tilojen tilaajina ovat valtiot ja vastaavat tahot niin Suomessa kuin ulkomailla.

Asuinrakentamisen tilaajina ovat rakennusliikkeet, joiden kohteet sijaitsevat lähinnä Etelä-Suomessa ja Venäjällä.